Уважаеми членове на НЧ “Христо Ботев – 1900, гр. Вършец“, читалищното настоятелство Ви кани на годишно отчетно-изборно събрание на 26.05.2021г. от 17:45ч. в голямата зала на читалището при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за 2020г. .
2. Отчет за дейността на читалището през 2020 г.
3. Отчет на проверителната комисия за 2020 г.
4. Програма за дейността на НЧ “Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“ през 2021 г.
5. Приемане на бюджет за 2021 г.
6. Избор на Председател на НЧ “Христо Ботев - 1900, гр.Вършец“.
7. Избор на читалищно настоятелство.
8. Избор на проверителна комисия.
9. Промени в устава на НЧ “Христо Ботев - 1900, гр.Вършец“.
10. Разни.