Честита 120 годишнина на всички бивши и настоящи членове и самодейци на Народно  читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец”

Народно  читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” е основано на 4.6.1900 година, с учредителен протокол №01, с който се избира и управителен съвет. С протокол №02/06.06.1900г. на управителния съвет за първи председател на читалището е избран тогавашния учител, по-късно известен писател Дончо Станчев. За подпредседател е избран Дарин Георгиев, за секретар Китан Герасимов, за библиотекар Симо Господинов, а за касиер Михал Кацарски. Новообразуваното читалище се помещава в една от стаите на тогавашното училище и е започнало своята културно-просветна дейност. Изработения устав на читалището е приет от Общото събрание проведено на 03.02.1901 година и утвърден със заповед № 714/23.07.1903 г. на Министъра на народната просвета. Виждайки, че класната стая е малка и неудобна, а е и необходима на училището, читалището след една година се премества в къщата на Тодор Минчев, която се намира близо до училището. След още една година читалището се премества в две стаи от къщата на Марин Гръков. През 1903 година е построена дървена барака, близо до минералната баня, която служи за библиотека и читалня за жители и гости на Вършец. Читалището осъществява пълноценна културно-просветна дейност до 1906 г. , но дейността постепенно намалява до 1920 г. като основна причина е балканската и първата световна война. В този период в бараката на читалището се открива млекарница, в която на една маса се нареждали вестници и списания за четене от хората. Името на млекарницата е било „Млекарница Читалище Христо Ботев”. На 26.12.1920 г. читалището се възстановява отново. До 1936 г. се помещава в частни къщи. През 1935 г. започва строежа на читалищна сграда с голяма зала, малка зала, гримьорни, библиотека, читалня и други помещения. Читалищната сграда е открита в началото на 1937 г. и функционира и до днес.

Читалището извършва следните основни дейности:

 • поддържа библиотека и читалня;
 • предоставя компютърни и интернет услуги на населението;
 • развива и подпомага любителското художествено творчество;
 • организира школи, курсове, празненства, концерти, чествания;
 • събира и разпространява знания за родния край.

 

В момента в НЧ Христо Ботев-1900, функционират шест самодейни колектива, с около 60 самодейци:

 • смесен хор за школувано пеене и църковно песнопение
 • тригласен женски хор за обработен фолклор „Стефан Кънев”
 • група за стари градски песни „Неразделни”
 • мъжка вокална група „Българи”
 • танцов състав „Фолклорна китка”
 • театрална формация „Медека”

 

Като изявени читалищно дейци през годините могат да се посочат:

 • Георги Симеонов- дългогодишен актьор в театралния състав, участник в Смесения хор, в Групата за стари градски песни, Мъжката вокална група и 15г. председател на читалището.
 • Ангел Еждерски – дългогодишен актьор, участник в смесения хор, в групата за стари градски песни, мъжката вокална група. Няколко мандата е заместник-председател на читалището.
 • Елена Благоева Илиева – 60г. самодеец. Художесвен ръководител на Смесен хор за школувано пеене и църковно песнопение, на Тригласен женски хор за обработен фолклор „Стефан Кънев” и Група за стари градски песни „Неразделни”. Един мандат е председател на читалището.