Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец” призовава жителите на град Вършец, които имат снимки или информация от свои участия или участия на техни близки в мероприятия на читалището, да ги предоставят за допълване на историята на читалището. Снимките, след сканиране, ще бъдат върнати на собствениците им.

Предварително благодарим на всички за предоставената информация!