по проект „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец"