Печат

Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: Избор на изпълнител за закупуване, доставка и монтаж  на оборудване за озвучаване и осветление за НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец" (добавна на 20.03.2018 г. 10:10 часа)

по проект „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец"


 

Детайли: | Публикувана на 20 Март 2018