Спектакълът “Легендите на Вършец оживяват” предлага начин за запознаване, запазване и осъвременяване на културното наследство в региона, за да може то да стане близко и разпознаваемо и за младите хора. Спектакълът интерпретира и представя по модерен начин две от най-известните легенди на община Вършец: Легендата за връх „Тодорини кукли” и Легендата за самодивите.

Link към видеото: https://youtu.be/c9WRCK_T1jk

Проект „Легендите на Вършец оживяват“ е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество” по Договор № LI-2022-7715/08/2022 г