news20220826Народно читалище "Христо Ботев -1900, гр. Вършец" спечели проект, финансиран от Национален фонд "Култура" /National Culture Fund/ по "Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество" за 2022г.

Основната цел на проект „Легендите на Вършец оживяват“ е да възстанови, развие и добави стойност в дейността на НЧ „Христо Ботев – 1900, гр. Вършец“ в пост-пандемичната обстановка.

Конкретните цели на проекта са:

Да запознае, съхрани и насърчи културното и жанрово многообразие на сцената на НЧ „Христо Ботев – 1900, гр. Вършец“ чрез реализирането на нов творчески проект – танцово-музикален спектакъл „Легендите на Вършец оживяват“;

Да постигне интелигентен, устойчив и включващ растеж на аудитория чрез достъпно, креативно и интерактивно представяне на любителското творчество

Музикално-танцовият спектакъл „Легендите на Вършец оживяват“ интерпретира идеята за пресъздаване и представяне по модерен начин на две от най-известните легенди на община Вършец - „Легендата за връх Тодорини кукли“ и „Мистичното село със самодивите – село Стояново“.

Очаква се проектът да постигне следните резултати:

1. Ще бъдат проведени три творчески работилници с участието на до 20 младежи от община Вършец.

2. Ще бъде подготвен и представен пред публика музикално-танцов спектакъл „Легендите на Вършец оживяват“ с участието на самодейци от съществуващите творчески колективи, както и от две новосформирани танцови групи. Предвижда се спектакълът да се разработи в два варианта – за представяне на сцена с времетраене един час и кратък вариант за улично представяне (street performance) за активно участие на публиката. Едночасовият спектакъл ще бъде заснет професионално за разпространение и популяризиране в он-лайн платформи.

3. Ще бъде изготвен и разпространен видеоматериал на спектакъла.

4. Ще бъдат изработени и закупени декори, носии и костюми.

5. Проектът ще бъде популяризиран в регионалните медии и чрез изготвяне на каталог със снимки и информация от спектакъла.

Очаква се чрез реализирането на новия творчески проект, читалището да привлече вниманието на своята традиционна аудитория – жителите и гостите на град Вършец, както и нова публика при представянето на спектакъла в региона.

Реализирането на проекта ще допринесе за обогатяването на културния календар на община Вършец и ще добави стойност към туристическия продукт на дестинация Вършец.