Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец” призовава жителите на град Вършец, които имат снимки или информация от свои участия или участия на техни близки в мероприятия на читалището, да ги предоставят за допълване на историята на читалището. Снимките, след сканиране, ще бъдат върнати на собствениците им.

Предварително благодарим на всички за предоставената информация!

~ Сайта е изработен безвъзмездно от екипа на Varshets.info ~   (c) 2021 Thursday the 6th - Joomla 3.3 Templates Free