ОБЯВА

Народно  читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” набира самодейци за:

  • сформиране на танцов състав за обработен и автентичен фолклор

  • група за фитнес народни танци (репетиции всеки петък от 18.30 часа)

  • мъжка вокална група за възрожденски песни


За контакти и записване:

гр. Вършец
ул. Република № 94
в читалището от 09.00 до 17.00 часа
тел. 095272147