Печат

Народно  читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” е основано на 04.06.1900 година, като за първи председател на читалището е избран тогавашния учител, по-късно известен писател Дончо Станчев. Новообразуваното читалище се помещава в една от стаите на тогавашното училище.

 

Първият устав на читалището е приет от Общото събрание проведено на 03.02.1901 година и утвърден със заповед № 714/23.07.1903 г. на Министъра на народната просвета. През 1901 година читалището се премества в къщата на Тодор Минчев, която се намира близо до училището. След една година читалището се премества в две стаи в къщата на Марин Гръков. През 1903 година е построена дървена барака, близо до минералната баня, която служи за библиотека и читалня за жители и гости на Вършец. Читалището осъществява пълноценна културно-просветна дейност до 1906 г. , но дейността постепенно намалява до 1920 г. като основна причина е балканската и първата световна война. В този период в бараката на читалището се открива млекарница, в която на една маса се нареждали вестници и списания за четене от хората. Името на млекарницата е било „Млекарница Читалище Христо Ботев”. На 26.12.1920 г. читалището се възстановява отново. До 1936 г. се помещава в частни къщи. През 1935 г. започва строежа на читалищна сграда с голяма зала, малка зала, гримьорни, библиотека, читалня и други помещения. Читалищната сграда е открита в началото на 1937 г.

 

Читалището извършва следните основни дейности:

 

Към читалището функционират шест самодейни колектива:

 

Детайли: | Публикувана на 16 Февруари 2015