Народно  читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” е основано на 04.06.1900 година, като за първи председател на читалището е избран тогавашния учител, по-късно известен писател Дончо Станчев. Новообразуваното читалище се помещава в една от стаите на тогавашното училище.

 

Първият устав на читалището е приет от Общото събрание проведено на 03.02.1901 година и утвърден със заповед № 714/23.07.1903 г. на Министъра на народната просвета. През 1901 година читалището се премества в къщата на Тодор Минчев, която се намира близо до училището. След една година читалището се премества в две стаи в къщата на Марин Гръков. През 1903 година е построена дървена барака, близо до минералната баня, която служи за библиотека и читалня за жители и гости на Вършец. Читалището осъществява пълноценна културно-просветна дейност до 1906 г. , но дейността постепенно намалява до 1920 г. като основна причина е балканската и първата световна война. В този период в бараката на читалището се открива млекарница, в която на една маса се нареждали вестници и списания за четене от хората. Името на млекарницата е било „Млекарница Читалище Христо Ботев”. На 26.12.1920 г. читалището се възстановява отново. До 1936 г. се помещава в частни къщи. През 1935 г. започва строежа на читалищна сграда с голяма зала, малка зала, гримьорни, библиотека, читалня и други помещения. Читалищната сграда е открита в началото на 1937 г.

 

Читалището извършва следните основни дейности:

 • поддържа библиотека и читалня;
 • предоставя компютърни и Интернет услуги на населението;
 • развива и подпомага любителското художествено творчество;
 • организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видеопоказ, празненства, концерти, чествания  и младежки дейности;
 • събира и разпространява знания за родния край;
 • създава, съхранява и популяризира музейни и други сбирки,

 

Към читалището функционират шест самодейни колектива:

 • смесен хор за школувано пеене и църковно песнопение
 • тригласен женски хор „Стефан Кънев”
 • танцов състав „Фолклорна китка”
 • самодеен театрален колектив
 • вокално-инструментален оркестър „Вършец”
 • духов оркестър „Вършец”